Training “Vrouw en Autoriteit in Christendom en Islam” (2)

Lees hier deel 1 en hier deel 3 van mijn verslag over de training “Vrouw en Autoriteit in Christendom en Islam”.

Vorige week heb ik uitgebreid verteld over de training waar ik naar toe ben geweest en heb ik verteld over de negatieve aspecten van de rol van vrouwen in de Bijbel. Die blog sloot ik af met de belofte om meer te vertellen over de positieve aspecten die aan bod zijn gekomen tijdens de training.

Het is zeker niet alleen maar kommer en kwel als het gaat om vrouwen in de Bijbel. Er zijn veel positieve verhalen en aspecten te noemen. Theoloog Esther Mombo, die de training leidde, haalde Jezus aan als voorbeeld. Vrouwen hadden in de tijd van Jezus een lage sociale status, maar Jezus behandelde ze anders:

  • Hij raakte vrouwen aan en werd aangeraakt door vrouwen.
  • Hij luisterde naar en discussieerde met vrouwen.
  • Hij onderwees vrouwen.
  • Hij ging dwars door de sociale normen van die tijd heen.

Vrouwen hadden ook een belangrijke rol bij de Opstanding. Toen Jezus opstond uit de dood liet Hij zichzelf als eerste aan een vrouw zien en Hij vroeg haar om de discipelen dit te vertellen. Ook noemt Jezus vrouwen vaak in de gelijkenissen die hij vertelde. Wat ik zelf ook interessant vind is dat Jezus afstamt van vrouwen die de sociale normen tartten: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria.

We hebben het tijdens de training ook gehad over de apostel Paulus. Hij heeft een aantal brieven geschreven, die in de Bijbel terecht zijn gekomen, en hij wordt vaak gezien als iemand die het er niet bepaald beter heeft gemaakt voor vrouwen. Hij zou gezegd hebben dat vrouwen niet mogen onderwijzen en dus geen leiding mogen geven (1 Timoteüs 2:1-15) en dat de man ‘het hoofd’ is van de vrouw en dus de leiding heeft over de vrouw in het huwelijk (1 Korintiërs 11:2-16). Zelf denk ik dat het ook hier echt te maken heeft met context. Het bijbelgedeelte waarin staat dat vrouwen niet mogen onderwijzen heeft echt met die specifieke situatie te maken en is niet een universele uitspraak. En dat de man ‘het hoofd’ zou zijn van de vrouw leest heel anders als je goed naar de Griekse grondtekst kijkt en daaruit kunt concluderen dat er twee verschillende vertalingen mogelijk zijn. Ik heb wat dat betreft veel gehad aan het boek Waarom geen vrouwen van Loren Cunningham, David J. Hamilton en Janice Rogers (oorspronkelijke titel: Why not Women?). Dit boek heb ik al heel wat jaren geleden gelezen en heeft mij een hele andere blik gegeven op de brieven die Paulus heeft geschreven. Ook Esther vertelde een aantal positieve dingen over Paulus. Galaten. Zo noemt hij in zijn brieven verschillende vrouwelijk leiders en spreekt ook zijn bewondering voor hen uit. Voorbeelden zijn: Lydia, Phoebe, en Junia.

Kortom, de Bijbel is zeker niet eenduidig over de positie van vrouwen. Persoonlijk denk ik dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen, omdat iedereen een kind van God is. Mijn geloof vult daarom mijn feminisme enorm aan. Jezus ging in Zijn tijd juist met die mensen eten die verstoten werden door de maatschappij, zoals hoeren en tollenaars (belastingambtenaren die als corrupt werden gezien). Dat is denk ik ook de reden waarom opkomen voor minderheden in mijn DNA zit.

Ik heb besloten nog een blog post te schrijven over de training, omdat ik graag ook nog wat wil vertellen over de fantastische groep vrouwen die bij de training aanwezig was. 🙂

Wil je meer lezen over dit onderwerp dan kan ik je het boek Waarom geen vrouwen van Loren Cunningham, David J. Hamilton en Janice Rogers enorm aanraden. Daarnaast volg ik graag de blog The Junia Project, die in hun blogs schrijven over de positie van vrouwen in de kerk en in de Bijbel.

Advertenties

Mijn strijd tegen de kilo’s (8)

Het is weer tijd voor een wekelijkse update over mijn strijd tegen de kilo’s. Vorige week ben ik niet naar Weight Watchers geweest, omdat ik me ontzettend gestrest voelde. Ik moest echt even een avondje ontspannen dus dat heb ik gedaan door m’n favo tv-series, “New Girl” en “The Mindy Project”, te kijken. 🙂 Deze week ben ik wel weer gegaan, maar ik merk wel dat het moeilijker is doordat het zo vroeg al donker is. Na een lange werkdag heb ik eigenlijk vooral zin om naar huis te gaan, maar ik ben toch gegaan.

De afgelopen twee weken gingen weer met ups en downs. Om met de downs te beginnen: doordat het vroeg donker is, ben ik ook sneller moe en vind ik het lastig om te koken. Dat betekent dat er wat vaker kant-en-klaar maaltijden ingaan. Niet bepaald gezond te noemen. Wat betreft de ups: ik laat veel lekkere dingen op m’n werk staan. Het lukt me nu om van de pepermuntjes af te blijven en ik heb de volle schaal met pepernoten (die elke dag wordt aangevuld) tot nog toe laten staan. Daarom heb ik voor de grap de afgelopen tijd bijgehouden wat ik heb laten staan qua gezond eten. Dat is het volgende:

  • Pepermuntjes (op m’n werk);
  • Minitwix (traktatie op m’n werk);
  • Pepernoten (op m’n werk);
  • Taai taai (op m’n werk).

Ook heb ik besloten om op m’n werk te stoppen met drinken van cola light. Ik dronk twee blikjes per dag, oftewel meer dan een halve liter. Ik vrees niet echt gezond… Dus ik ga m’n uiterste best om het op m’n werk te laten staan, maar in het weekend wil ik er wel van kunnen genieten. Op de lange termijn zou ik het wellicht zelfs helemaal af kunnen bouwen, maar de eerste stap is gezet.

Deze week is het thema bij Weight Watchers “Winnen met bewegen”, waarbij het uiteraard over sporten ging. Zelf sport ik momenteel niet, omdat ik sporten geen prioriteit geef. Ik werk 40 uur per week en wat ik dan liever doe in m’n vrije tijd is me focussen op m’n passie vrouwenrechten. En ik besteed m’n tijd liever aan toneellessen, waar ik in januari weer mee ga beginnen, omdat ik daar als persoon enorm van kan groeien. Het is niet dat ik helemaal niet beweeg: ik fiets gemiddeld 40 minuten per dag en ik loop in de lunchpauze een rondje met collega’s. En dat is op een normale dag, als ik in de avond niks gepland heb. Als ik wel iets gepland heb zoals een vergadering of een afspraak met een vriendin, dan loopt m’n fietstijd nog hoger op. Als ik weer zou gaan sporten dan zou ik toch iets willen doen wat ik leuk vind. In mijn geval is dat dansen. Ik zag onlangs weer eens een dansfilm en dan krijg ik zo’n zin om te dansen! Ik hou enorm van hiphop en streetdance en m’n zangdocent vertelde me pas nog over een dansschool in Utrecht die zich daarop focust. Op dit moment zit ik aan m’n taks qua activiteiten naast m’n werk, maar ik hou het zeker in m’n achterhoofd.

Over de afgelopen twee weken ben ik 0,3 kilo afgevallen. Niet zoveel, maar het is beter dan niks en ik hoop de positieve lijn goed door te kunnen zetten de komende tijd.

Startgewicht: 102,3 kg
Afgevallen: 0,3 kg
Huidig gewicht: 92,5 kg
Totaal afgevallen: 9,8 kg
Streefgewicht: 75 kg

Training “Vrouw en Autoriteit in Christendom en Islam” (1)

Lees hier deel 2 en hier deel 3 van mijn verslag over de training. 

Afgelopen weekend woonde ik de training “Vrouw en Autoriteit in Christendom en Islam” bij van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede in het St. Liobaklooster in Egmond. De YWCA, waar ik lid van ben en vrijwilligerswerk voor doe, had een uitnodiging voor deze training en mocht één persoon sturen. Dat ben ik geworden. 🙂 Ik zal in twee delen vertellen wat ik heb geleerd bij de training.

De training begon op zaterdag om 17.30u en duurde tot zondag 17.30u. We begonnen met een broodmaaltijd en zo kon ik een aantal andere vrouwen leren kennen. De groep bestond uit ongeveer 30 vrouwen, waarvan de helft christen en de helft moslim. Zaterdagavond hebben we het gehad over verschillende vormen van autoriteit en waar iemand die autoriteit aan ontleent. Een koning(in) heeft bijvoorbeeld autoriteit vanwege erfelijkheid en een minister-president ontleent autoriteit aan een democratie.

Op zondag zijn de christenen en moslims uit elkaar gegaan en heeft iedere groep zich verdiept op autoriteit binnen het eigen geloof. De christelijke groep werd geleid door Esther Mombo, een theoloog uit Kenia, en zij heeft ons verschillende dingen verteld over vrouwelijk leiderschap in de Bijbel. Van vitaal belang is om te kijken naar hoe de Bijbel tot stand is gekomen. De verhalen die in de Bijbel terecht zijn gekomen werden van mond tot mond doorgegeven en zijn uiteindelijk over een periode van 1000 jaar in de bijbel verzameld. Best wel een verschil als je het vergelijkt met de Koran, die in minder dan 30 jaar tot stand is gekomen! Keuzes die zijn gemaakt over wat in de Bijbel zou komen, zijn gemaakt bij verschillende Concilies en hoewel vrouwen in de eerste (huis)kerken ook leiders waren veranderde dit gedurende de tijd. Waarom de positie van vrouwen is veranderd, kan onder andere liggen aan de conclusies die zijn getrokken naar aanleiding van het bekende verhaal uit het bijbelboek Genesis over Eva die de verboden vrucht eet wat vervolgens de ‘zondeval’ veroorzaakt. Even heel gechargeerd betekent de zondeval dat waar Adam en Eva eerst samen met God leefden er nu een kloof ontstond. Ook kwam lijden en dood in de wereld door de zondeval. Hierdoor kwamen veel mensen (tot op de dag van vandaag) tot de conclusie dat vrouwen verleiders zijn, onrein en niet te vertrouwen. Dit heeft als gevolg gehad dat de toegang van vrouwen tot verschillende heilige elementen van de vroege kerk steeds meer beperkt werd, waardoor vrouwen ook geen belangrijke rol konden spelen bij het samenstellen van de canon van de Bijbel.

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws (Oude Testament) en in het Grieks (Nieuwe Testament). Die vertaling lijkt ook vooral door mannen te zijn uitgevoerd en daardoor staan sommige dingen anders in de Bijbel dan dat ze eigenlijk bedoeld zijn. De Bijbel is een enorm divers, gevarieerd en tegenstrijdige verzameling van allerlei verschillende literaire vormen: verhalen, wetten, poëzie, liederen, brieven en ga zo maar door. De Bijbel is een reflectie van verschillende omstandigheden en bevat diverse aannames over waarden en normen, ethiek, theologie en religieuze praktijk. Esther vertelde dat het behoorlijk taboe is om vragen te stellen over de Bijbel, omdat bevragen vaak wordt gezien als ongeloof. Je kunt het echter ook als iets positiefs zien: vragen stellen betekent dat je nieuwsgierig bent. En uiteindelijk is het mensenwerk geweest en betekent dit ook dat er tegenstrijdige bijbelgedeeltes zijn. Ik lees de laatste tijd blogs over bijbelinterpretatie en hoe je om kunt gaan met lastige gedeeltes. Denk bijvoorbeeld aan het vele geweld in met name het Oude Testament. Derek Flood van The Rebel God schrijft hier veel over en zegt dat sommige gedeeltes gewoon moeilijk goed te praten en dat je er niet altijd een ‘positieve’ draai aan kunt geven. Wel kun je kijken naar de tijd en de context van een bepaald gedeelte om er meer over te weten te komen. Esther vindt dat de Bijbel androcentric is, oftewel: gericht op mannen. Tot die conclusie is zij gekomen door te kijken naar zaken als: authorship, onderwerpen die in de Bijbel aan bod komen en de perspectieven van waaruit iets wordt belicht. Een goed voorbeeld is dat mannen vaak bij naam worden genoemd, maar vrouwen niet. Voorbeelden zijn: de vrouw van Lot, het dochtertje van Jaïris en de dochters van Zelafead.

Maar: er zijn ook zeker ontzettend veel positieve dingen te zeggen over de rol van vrouwen in de Bijbel en die positieve kant zal ik volgende week belichten.

Lees hier deel 2 van mijn verslag over de training.